The two flowers javascript infinite loop help

// If the peasant is damaged, the flowers will shrink!

function summonSoldiers() {
  if (hero.gold >= hero.costOf("soldier")) {
    hero.summon("soldier");
  }
}

// Define the function: commandSoldiers
function commandSoldiers(peasant) {
  var friends = hero.findFriends();
  var enemy = hero.findNearestEnemy();
  for (var i = 0; i < friends.length; i ++) {
    var friend = friends[i];
    if (enemy && friend.type == "soldier") {
      hero.command(friend, "defend", peasant);
    }
  }
}
// Define the function: pickUpNearestCoin
function pickUpNearestCoin() {
  var item = hero.findNearestItem();
  if (item) {
    if (hero.isReady("jump")) {
      hero.jumpTo(item.pos);
    }
    else {
      hero.move(item.pos);
    }
  }
}
var peasant = hero.findByType("peasant")[0];

function run(peasant) {
  while(true) {
    summonSoldiers();
    commandSoldiers(peasant);
    pickUpNearestCoin();
  
}

}

run(peasant);

keep getting infinite loops

1 Like