Play Home Contribute Github Join Us! Discourse Staff Members Github Contribution Guides Team

Java Language geem mogelijk?!

Hey menssen , is er geen mogelijkheid om met java spelen maar geen pytoon of script ?

Hallo en welkom op het forum!

Ik weet niet of dit voor elk niveau zal werken, of dat je ‘codeLanguage = java’ aan elk niveau moet toevoegen, maar … ja je kunt:

https://codecombat.com/play/level/dungeons-of-kithgard?codeLanguage=java

It was never announced officially, but you can start Java with
https://codecombat.com/play/level/name-of-the-level?codeLanguage=java?


and C++ with
https://codecombat.com/play/level/name-of-the-level?codeLanguage=cpp?

but only as subscriber.

Java seams now broken, When I tested mouths ago only a limited number of easy levels worked without errors.

1 Like